یا فارس الحجاز یا اباصالح المهدی مولا جان اقا جان یک نیم نگاه مهدی جان عزیزم اقای خوبم یک نیم نگاه مهدی جان اقاجان تو شاهد باش مولای عزیزم تو شاهد باش ای حجت خدا ای اقای من ای مولای من تو شاهد باش ببین منافقین با من چه کردند یا فارس الحجاز