آیا اعتقاد به مهدویت انسان را از عمل باز می‏دارد؟

برخی می‏گویند: از آثار سوء اعتقاد به مهدویت و انتظار ظهور مهدی(عج) در جامعه اسلامی آن است که مردم را مایل به توکل به خدا نموده و از عمل و مبارزه باز می‏‌دارد…

 

پاسخ: معنای صحیح انتظار مهدی موعود(عج) این نیست که مسلمانان دست بر روی دست گذاشته و به انتظار مهدی(عج) به سر برند، بدون آنکه به وظایف دینی خود عمل کرده و زمینه‌ساز ظهور او باشند.

و لذا در روایات اسلامی «انتظار فرج» از «بهترین اعمال» برشمرده شده است. معلوم می‌شود که انتظار جنبه عملی دارد و شخص منتظر خودش را از حیث عمل نیز آماده ظهور منجی می‌گرداند.

 

منبع: کتاب موعودشناسی و پاسخ به شبهات؛ علی اصغر رضوانی