سرفصل:

1-بخش اول: نيايش‌های امام زمان (عجل الله تعالی فرجه)

مقدمه: 1- ضرورت دعا 2- ضرورت دعا برای امام زمان (عجل الله تعالی فرجه)

الف- فصل اول: زمانهای نيايش (رجب، شعبان، عيد فطر، قربان، جمعه، رمضان و…)

ب- فصل دوم: محتوای كلي ادعيه (ثناء الهي، رفع شدائد، كارهاي مهم، زوال اندوه و غصه‌ها)

2-بخش دوم: ادعيه براي امام زمان (عجل الله تعالی فرجه)

الف- فصل اول: اوقات ادعيه (بعد از نماز، روز جمعه، ماه رمضان و …)

ب- فصل دوم:‌مكانهاي تأكيد شده برای دعا (مسجد الحرام، عرفات، سرداب مقدس، …)

ج- فصل سوم: كيفيت، چگونگي و آداب دعا بر حضرت

د- آشنايي با ادعيه و متون آنها (ندبه، عهد، فرج و …)

3ـ معرفي و بررسي متون زيارت‌هاي امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) (زيارت آل ياسين – زيارت صاحب الامر – زيارت حضرت در روز جمعه، جامعه كبيره و …)

4ـ تبيين اجمالي زبان دعا و ادبيات و نقش آن در درون سازي انسانها

5ـ جايگاه دعا در: الف: ظهور ب: ارتباط ج: كسب فيض

6- نماز: الف- نماز امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) ب- نماز استغاثه به حضرت ج- نماز ابي البغل الكاتب با بررسي سند.

7- صلوات مخصوص حضرت

8ـ توسل به حضرت

 

منابع:

1-صحيفه المهدی – جواد قيومی اصفهانی

2-مكيال المكارم – موسوی اصفهانی

3-صحيفه مهديه – سيد مرتضي مجتهدی – ترجمه: محمد حسين رحيميان

4- فصلنامه انتظار – شمارة 4-1- مقاله تنها راه – شرح دعاي ندبه

5-مفاتيح الجنان – شيخ عباس قمي

6-شرح دعاي عهد- مجتبي كلباسي

7-شرح دعاي ندبه

8-مرجع مهدويت ص ۱۵۹ و ص ۲۱۱