سرفصل:

۱-بخش اول: نیایش‌های امام زمان (عجل الله تعالی فرجه)

مقدمه: ۱- ضرورت دعا ۲- ضرورت دعا برای امام زمان (عجل الله تعالی فرجه)

الف- فصل اول: زمانهای نیایش (رجب، شعبان، عید فطر، قربان، جمعه، رمضان و…)

ب- فصل دوم: محتوای کلی ادعیه (ثناء الهی، رفع شدائد، کارهای مهم، زوال اندوه و غصه‌ها)

۲-بخش دوم: ادعیه برای امام زمان (عجل الله تعالی فرجه)

الف- فصل اول: اوقات ادعیه (بعد از نماز، روز جمعه، ماه رمضان و …)

ب- فصل دوم:‌مکانهای تأکید شده برای دعا (مسجد الحرام، عرفات، سرداب مقدس، …)

ج- فصل سوم: کیفیت، چگونگی و آداب دعا بر حضرت

د- آشنایی با ادعیه و متون آنها (ندبه، عهد، فرج و …)

۳ـ معرفی و بررسی متون زیارت‌های امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) (زیارت آل یاسین – زیارت صاحب الامر – زیارت حضرت در روز جمعه، جامعه کبیره و …)

۴ـ تبیین اجمالی زبان دعا و ادبیات و نقش آن در درون سازی انسانها

۵ـ جایگاه دعا در: الف: ظهور ب: ارتباط ج: کسب فیض

۶- نماز: الف- نماز امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) ب- نماز استغاثه به حضرت ج- نماز ابی البغل الکاتب با بررسی سند.

۷- صلوات مخصوص حضرت

۸ـ توسل به حضرت

 

منابع:

۱-صحیفه المهدی – جواد قیومی اصفهانی

۲-مکیال المکارم – موسوی اصفهانی

۳-صحیفه مهدیه – سید مرتضی مجتهدی – ترجمه: محمد حسین رحیمیان

۴- فصلنامه انتظار – شماره ۴-۱- مقاله تنها راه – شرح دعای ندبه

۵-مفاتیح الجنان – شیخ عباس قمی

۶-شرح دعای عهد- مجتبی کلباسی

۷-شرح دعای ندبه

۸-مرجع مهدویت ص ۱۵۹ و ص ۲۱۱