سرفصل:

۱-بخش اول: نيايش‌های امام زمان (عجل الله تعالی فرجه)

مقدمه: ۱- ضرورت دعا ۲- ضرورت دعا برای امام زمان (عجل الله تعالی فرجه)

الف- فصل اول: زمانهای نيايش (رجب، شعبان، عيد فطر، قربان، جمعه، رمضان و…)

ب- فصل دوم: محتوای كلي ادعيه (ثناء الهي، رفع شدائد، كارهاي مهم، زوال اندوه و غصه‌ها)

۲-بخش دوم: ادعيه براي امام زمان (عجل الله تعالی فرجه)

الف- فصل اول: اوقات ادعيه (بعد از نماز، روز جمعه، ماه رمضان و …)

ب- فصل دوم:‌مكانهاي تأكيد شده برای دعا (مسجد الحرام، عرفات، سرداب مقدس، …)

ج- فصل سوم: كيفيت، چگونگي و آداب دعا بر حضرت

د- آشنايي با ادعيه و متون آنها (ندبه، عهد، فرج و …)

۳ـ معرفي و بررسي متون زيارت‌هاي امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) (زيارت آل ياسين – زيارت صاحب الامر – زيارت حضرت در روز جمعه، جامعه كبيره و …)

۴ـ تبيين اجمالي زبان دعا و ادبيات و نقش آن در درون سازي انسانها

۵ـ جايگاه دعا در: الف: ظهور ب: ارتباط ج: كسب فيض

۶- نماز: الف- نماز امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) ب- نماز استغاثه به حضرت ج- نماز ابي البغل الكاتب با بررسي سند.

۷- صلوات مخصوص حضرت

۸ـ توسل به حضرت

 

منابع:

۱-صحيفه المهدی – جواد قيومی اصفهانی

۲-مكيال المكارم – موسوی اصفهانی

۳-صحيفه مهديه – سيد مرتضي مجتهدی – ترجمه: محمد حسين رحيميان

۴- فصلنامه انتظار – شمارة ۴-۱- مقاله تنها راه – شرح دعاي ندبه

۵-مفاتيح الجنان – شيخ عباس قمي

۶-شرح دعاي عهد- مجتبي كلباسي

۷-شرح دعاي ندبه

۸-مرجع مهدويت ص ۱۵۹ و ص ۲۱۱