آماده سازی بسته‌های فرهنگی ویژه کودکان زائر برای توزیع در موکب جمکران