خادمان مسجد مقدس جمکران شب گذشته به عمود ۱۰۷۰ در مسیر نجف به کربلا رسیدند

و از صبح امروز مقدمات برپایی موکب جمکران را فراهم کردند.