سلام آقا جون

منم اون یار بی وفاتون

دلم خیلی هوای شما رو داره، دلم خیلی هوای جمکران رو داره، ولی من نمی‌تونم بیام چون از لحاظ مالی اصلا وضعمون خوب نیست

چند سالی هست که دلم می‌خواد بیام اما آه…

شاید چون شما منو نمی‌طلبید من نمی‌تونم بیام…

خدایا همه جوره ازت ممنونم