عصر امروز همزمان با پایان عملیات اجرایی و تجهیز موکب اربعین مسجد مقدس جمکران، پرچم فیروزه‌ای رنگ این مکان مقدس بر فراز گنبد نمادین موکب یه اهتزاز درآمد.


منبع: عکاس: محمد فشکی