به گزارش خبرگزاری مهر، مجید شاه حسینی در کنگره بین المللی عهد مع الحسین(ع) که در مسجد مقدس کوفه در حال برگزاری است، به نقش تمدن اربعینی برای مسلمانان، اشاره کرد و اظهار داشت: در تاریخ هنر، اینطور می بینیم که همیشه هنرمندان، مقدمه تمدن سازی بوده اند.

وی خاطرنشان کرد: معمولا روال این بود که یا یک پیامبر صاحب شریعت، دین و یک مدل و زندگی رحمانی را عرضه می داشت و به دنبال آن یک تمدن رحمانی تشکیل می شد که نمونه این تمدن در دوره سلیمان نبی(ع) اتفاق افتاد، یا یک تفکر باطل، پیروانی پیدا می کرد و پیروانش با ترجمه این تفکر به زبان و فرهنگ، مقدمه شکل گیری تمدن باطل را فراهم می کرد.

شاه حسینی در ارتباط با نقش “انسان – رسانه‌ها” در شکل گیری نهضت عاشورا و نهایتا تمدن اربعینی، گفت: واژه “انسان رسانه” از واژه رسول عاریه گرفته شده و مقصود از آن، انسانی است که از فرط دانایی و احاطه بر موضوع و شان رسانه ای که خداوند در وجود او قرار داده و نهایتا نورانیتی که در این مجموعه ترکیبی بشری قرار داده، به عنوان یک رسانه، شان القای یک پیام را پیدا می کند.

مدرس حوزه هنری بیان کرد: طبعا کامل ترین تعریف در این زمینه، اشرف مخلوقات، نبی مکرم اسلام(ص) هستند و برترین انسان و به همین طریق و قیاس، برترین “انسان رسانه” هستی، ایشان هستند.

وی افزود: این در عالی ترین مرتبه ای است که می توانیم تصور کنیم، کسی عینیت رسالت خود است و آن چیزی که در ماهیت رسالت ایشان وجود دارد، در وجودشان هم منعکس شده است.

شاه حسینی با بیان این که این گونه است که قرآن کریم می فرمایند پیامبر اکرم (ص) اسوه حسنه تمام مومنین جهان هستند، عنوان کرد: به همین طریق در مورد شخصیت تابناک آقا امیرالمومنین(ع) که در محضر ایشان هستیم، می بینیم که شان “انسان رسانه” بودن ایشان بسیار برجسته است.

این کارشناس هنری و دینی با اشاره به اینکه از لحاظ استراتژی رسانه، عاشورا یک عرصه فتح کامل است ادامه داد: بعد از آن، شان رسانه ای عقیله بنی هاشم(ع) خانم زینب کبری(س) و نقش آقا امام سجاد(ع) را می بینیم که این دو بزرگوار پیروز یک نبرد بزرگ رسانه ای هستند تا جایی که یزید را آن طور به واکنش و تحقیر وامی دارند و نهایتا با تکریم زائران اهل بیت می گوید که آنها را به سرزمین خود بازگردانند.

وی عنوان کرد: اربعین بیشتر در این عرصه “انسان رسانه” ای اتفاق می افتد و شخصا معتقد هستم بخشی از نورانیت اربعین که ما توفیق داریم و دعوت می شویم که در این مراسم حضور داشته باشیم، مدیون و وامدار آن عملیات رسانه ای هستیم.

شاه حسینی گفت: به این معنی، همه ما پای آن سفره فتح عظیم رسانه ای هستیم که در سال ۶۱ هجری قمری و در کربلا، کوفه و شام اتفاق افتاد.

مدرس حوزه هنری خاطرنشان کرد: از این منظر اگر قرار است تمدن اربعینی شکل بگیرد، نیازمند مطالعه و بررسی یک نظام “انسان رسانه”ای هستیم و به آنچه که اهل بیت عصمت و طهارت واجد وجه تامه آن صفت بودند، تشبه بجوییم.

این کارشناس هنری و دینی خاطرنشان کرد: در دشت کربلا هم، تمام افراد حاضر در خیام امام حسین(ع)، از غلام حبشی تا سید قریشی، دارای این صفت بودند وگرنه دلیلی ندارد که همه در دقایق پایانی این گونه شاعر شده باشند.

وی تصریح کرد: رجز هایی که خواندند، این که رسالت خود را در رجزهایشان به سپاه دشمن ابلاغ فرمودند و اینکه من کی هستم، برای چه آمده ام و هدفم چیست، در واقع نشان دهنده همین ویژگی و صفت بارز است.

شاه حسینی ادامه داد: به نظر می رسد که ما لااقل در زمینه هنری، از کنار رجزهای عاشورایی خیلی ساده گذشته ایم. چرا که در این رجزها، یاران، ماموریت خود را ابلاغ می کنند و نشان می دهند که در آن سفر و همراهی  با امام حسین(ع)، هر کدام به قدر خود، متصف به این صفت و “انسان رسانه” شده اند.

وی گفت: اگر از این منظر رسانه ای نگاه کنیم، حس می کنیم که در نهضت اربعینی، ما نیاز به این شان “انسان رسانه”ای داریم، افرادی که خود، رسانه اند.

شاه حسینی با بیان این که برای رسانه یا رسانه ای بودن، ابزار لازم است، تاکید کرد: برای “انسان رسانه”بودن ظاهراَ این ابزار و مقدمات لازم نیست و احساس می شود که “انسان رسانه”بودن نیاز به دوربین و میکروفون ندارد و فردی که خود یک رسانه است، به هیچ حالتی نمیشود وی را سانسور کرد و در حصار گذاشت.

این کارشناس ارشد رسانه بیان کرد: در دنیای امروز، اگر در تمدن اربعینی، این نقش انسان رسانه های امروز را جدی تلقی نکنیم، از بخشی از برکات نهضت عاشورا محروم شده ایم. چرا که یکی از تمرینات اصلی که در راهپیمایی اربعین انجام می دهیم، انسان رسانه و شبیه شدن به الگوهای برتر خود است.

وی افزود: در زمینه تمدن اربعینی به نظرم می رسد که ما همه آن چیزی که از معارف اهل بیت(ع) در معارف عاشورا برداشت می کنیم و خداوند توفیق استفاده از آن را به ما می دهد، در واقع باید بتوانیم به زبان رسانه ای امروز ماندگار کنیم و در انسانهایی آن را نمایان کنیم که بتوانند به عنوان انسانهای الگوی فرهنگی فعالیت کنند.

شاه حسینی تصریح کرد: در واقع تمدن اربعینی یک حلقه واسط بین نهضت تمدنی ماست. چرا که ما تمدن عاشورایی امام حسین(ع) را به عنوان یک تجربه اولیه داریم و غایت تمدن را هم از توصیف اهل بیت اخذ می کنیم و حلقه واسط، “انسان رسانه”هایی هستند که بتوانند در دنیای امروز یک مکتب عرفانی را به جامعه عرضه بدارند.


منبع: خبرگزاری مهر