خادمان مسجد مقدس جمکران در موکب این مکان مقدس در مسیر نجف به کربلا خاک پای زائران حسینی را توتیای چشمانشان کرده و غبار از آن برمی‌دارند.

01 04 05 06 07 08 09 img_6353 img_6365