به گزارش مرکز خبر روابط عمومی مسجد مقدس جمکران، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در کمیسیون مطالعات راهبردی کنگره بین المللی لقاءالحسین (علیه السلام) با بیان اینکه حرکت اربعینی ، حرکتی خودجوش و مردمی است که با اقتدار ادامه خواهد یافت گفت: راهپیمایی عظیم اربعینی می تواند ظرفیت آینده اقوام را تغییر دهد.

دکتر علی اصغر  پور عزت ادامه داد:آنچه در سرشت این حرکت است جبران فاصله ای است که تاریخ بین امام و مردم ایجاد کرده است.
وی افزود:این حرکت تداعی کننده یک کلان شهر متحرک است که در حال حرکت از خود ،هویت پردازی می کند. حرکتی که در آن مردم گذشت، ایثار ، فروتنی، تواضع، عشق، ایمان و مفهوم سبقت کمی و کیفی و مادی و معنوی را می آموزند و در محل تجربه می کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران مدیریت این حرکت را از همه ابعاد و جنبه های مادی و معنوی آن مهم دانست و افزود: این حرکت سنت اهلبیت(علیهم السلام) بوده و صرفا یک عزاداری نیست و گویا یک اطلاع رسانی تاریخی و سنتی آینده پرداز است.
پور عزت تاکید کرد:راهبردهای خردمندانه در این حرکت می تواند شامل؛ تبدیل سوگواری به یک سنت هدایتگر فرانسلی در جوامع انسانی، تبدیل سوگواری به یک حرکت دانش افزایی و استفاده از ظرفیت فرهنگ سازی و فرهنگ پردازی باشد.

انتهای پیام/