مهدویت نگریستن به موضوع ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه و حکومت جهانی ایشان به عنوان یک تئوری جامع و فراگیری برخواسته از آموزه‌های و حیانی (قرآن و سنت) است.
موضوعات مهدویت، تمام معارف دربارۀ امام مهدی عجل الله تعالی فرجه به‌طور خاص، و منجی موعود به‌طور عام را در برمی‌گیرد. موضوعات مهدوی، مسائلی از علوم اسلامی است که به مباحث امام زمان عجل الله تعالی فرجه می‌پردازد. برای مثال، برخی از این موضوعات به شرح زیر است:
۱) امام مهدی در قرآن: بررسی آیات دلالت‌کننده بر وجود امام یا قیام و حکومت ایشان یا دیگر مباحث دربارۀ حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه
۲) امام مهدی عجل الله تعالی فرجه در روایات: بررسی روایات نقل‌شده دربارۀ امام مهدی عجل الله تعالی فرجه؛
۳) دلایل عقلی و نقلی اثبات امام مهدی عجل الله تعالی فرجه: اثبات وجود امام با دلیل‌های عقلی و آیات و روایات؛
۴) علل غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه؛
۵) آثار و فواید امام غایب؛
۶) انتظار و وظایف منتظران؛
۷) علائم و شرایط ظهور امام؛
۸) ویژگی‌های یاران و دولت مهدوی؛
۹) اوضاع جهان قبل از ظهور؛
۱۰) رجعت یا بازگشت مردگان به دنیا؛
۱۱) بحث از دعاها و اماکن منسوب به امام؛
۱۲) آسیب‌شناسی یا بررسی پی‌آمدهای منفی؛
۱۳) تاریخ عصر غیبت صغرا و وضع شیعه در آن زمان؛
۱۴) بحث از ولایت فقیه یا نیابت عام (فقیهان دین) امام زمان در عصر غیبت کبرا؛
۱۵) جهانی‌شدن و حکومت واحد جهانی؛
۱۶) مهدویت و مسائل جدید کلامی؛
و بسیاری از موضوعات دیگر.

منبع: کتاب مهدویت، پرسش‌ها و پاسخ‌ها انتشارات آینده روشن