به گزارش مرکز خبر روابط عمومی مسجد مقدس جمکران، حسین بنی حسن با اشاره به اینکه رسیدن به اهداف سازمان بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر دارد، اظهار کرد: اجرای آموزش و بهسازی نیروی انسانی سبب می‌شود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط، بطور مؤثر فعالیتهایشان را ادامه داده و برکارایی خود بیفزایند.

وی با اشاره به اینکه آموزش، کوشش مداوم و برنامه‌ریزی شده به وسیله مدیریت برای بهبود سطوح شایستگی کارکنان و عملکرد سازمانی است، بیان کرد: بر این اساس مدیریت منابع انسانی مسجد مقدس جمکران گروهی تخصصی شامل نمایندگان منابع انسانی، مدیریت برنامه ریزی و متخصصان آموزشی را با هدف ایجاد وحدت رویه، نظارت و همسو‏سازی امور آموزش منابع انسانی تشکیل داده است .

مدیر منابع انسانی مسجد مقدس جمکران ادامه داد: ایجاد نگرش راهبردی و همسوسازی برنامه‏های توانمندسازی و توسعه منابع انسانی با اهداف راهبردی مسجد مقدس جمکران، ایجاد یکپارچگی و تعامل بین عناصر فرآیند آموزش به عنوان رویکرد فرایندی- تعاملی، ایجاد تناسب بین برنامه‏ها، فرصت‏های آموزشی و یادگیری با نیازهای آموزشی شغلی و سازمانی، اجتناب از آموزش‏های غیر ضروری، ایجاد انگیزه برای خودسازی و رشد معنوی، مهارتی، دانشی و مادی کارمندان، ارتقاء سطح باور و اعتقاد مدیران به توانمندسازی و ارتقاء سرمایه انسانی از طریق آموزش،ارتقاء بهره‏وری آموزش  از اهداف تشکیل این کارگروه است.

انتهای پیام/ح