به گزارش مرکز خبر روابط عمومی مسجد مقدس جمکران، در سال 96 فعالیت های مسجد مقام و شبستان ها با محوریت نماز و ترویج فرهنگ آن در بین زائران این مکان مقدس برنامه ریزی شده و در حال اجراست .

نماز جماعت سال تحویل 96 با حضور تولیت مسجد مقدس جمکران برگزار شد و سایر نمازهای جماعت در ایام نوروز نیز توسط شخصیت های برجسته حوزوی اقامه می شود.

در این ایام 320 خادم با 1750 شیفت به منظور انسجام بخشی و شکوه بیشتر در جهت ارائه الگوی کامل و بی نظیر از اقامه جماعت مشغول خدمتگزاری هستند.

همچنین جهت دعوت و اشاعه ترویج فرهنگ نماز گروه تخصصی مبلغان نماز در صحن جامع مهدوی به ترغیب و دعوت زائران به نماز جماعت می پردازند.

انتهای پیام/تس