چون در حکایت حسن بن مثله جمکرانی و سفارش حضرت مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف) به وی برای تأسیس مسجد مقدس جمکران آمده است که امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) فرمودند: «فردا شب (شب چهارشنبه) آن گوسفند را همین‌جا (مکان مسجد جمکران) بیاور و ذبح کن و روز چهارشنبه که هجدهم ماه رمضان است،گوشت آن را به بیماران انفاق کن که خداوند متعال،آن‌ها را شفا عنایت می‌کند».
لذا این سخن و دستور امام(عجل الله تعالی فرجه الشریف)به حسن بن مثله سبب شده تا مردم برای شب چهارشنبه ارزش خاصی قائل شوند و در این شب از شهرهای دور و نزدیک به مسجد مقدس جمکران مشرف شوند.