?روز جمعه از چند جهت اختصاص به امام زمان(عجل الله تعالی فرجه) دارد: یکی آن‌که ولادت حضرت در آن روز بوده، و دیگر آن‌که ظهور آن حضرت در روز جمعه خواهد بود،  ولی وقوع ظهور در روز جمعه امری قطعی نیست؛ اگرچه طبق بعضی از روایات، ظهور در روز جمعه خواهد بود.

?چرا امام زمان(عجل الله تعالی فرجه)در روز جمعه ظهور می‌کنند؟

اولاً، حکمت بعضی مسائل برای ما روشن نیست و ممکن است در آینده روشن شود؛

ثانیاً، از نظر اسلامی، جمعه، عید است و شرافت بسیاری دارد. از این جهت مناسبت دارد که ظهور  حضرت مهدی(عجل الله تعالی فرجه) که از اشرف حوادث عالم است، در چنین روز شریفی واقع شود. همان‌گونه که میلاد باسعادتش در جمعه واقع شده است.  زیارت آن حضرت در روز جمعه مستحب به شمار می‌رود و سفارش گردیده است؛

ثالثاً، مسئلۀ وقوع ظهور در روز جمعه، امری قطعی و تغییرناپذیر نیست.

? بحارالانوار، ج52، ص279.
? همان.