?هدف اساسی حضرت مهدی(عج الله تعالی فرجه الشریف) اجرای عدالت و ریشه‌کن نمودن ظلم است. طبعاً چنین چیزی، نسبت ظلم به حضرت است و قطعاً چنین مسئله‌ای حقیقت ندارد؛ بلکه حضرت اموال حرام و چیزهایی را که به ناحق و ظلم از مالکان آن‌ها گرفته شده، به آن‌ها برمی‌گرداند. نکتۀ دیگر این‌که بر اثر رشد عقلی و معنوی انسان‌ها، مردم در کمک به فقرا و نیازمندان از همدیگر سبقت می‌گیرند؛ و چه‌بسا کسی که چند خانه دارد، خودش با میل و رغبت، خانه‌های خود را در اختیار دیگران قرار ‌دهد، همانند آن‌‌چه هنگام ورود رسول گرامی اسلام(صل الله علیه و آله) اتفاق افتاد و انصار خانه‌های خود را در اختیار مهاجران قرار دادند.