امام مهدی «عجل‌الله‌تعالي‌فرجه‌الشريف» متعلق به همۀ انسان‌ها و امام هستی و پیشوای جهانیان است. شرق و غرب عالم به امام مهدی «عجل‌الله‌تعالي‌فرجه‌الشريف» تعلق دارد. منظور از کشور امام زمان «عجل‌الله‌تعالي‌فرجه‌الشريف» خواندن ایران، عنایت ویژۀ امام مهدی «عجل‌الله‌تعالي‌فرجه‌الشريف» به این منطقه است؛ زیرا تنها قسمتی که شیعیان در آن آب و خاک دارند حکومت می‌کنند و طبق احکام الهی و اهل‌بیت «عليهم‌السلام» عمل می‌کنند، ایران است.
از سوی دیگر، تنها کشوری که انگیزۀ زمینه‌سازی ظهور دارد، ایران است. در هیچ جای دنیا کشوری نیست که حکومت آن شیعه باشد و یا ادعای زمینه‌سازی داشته باشد. لذا امام خمینی «رحمه‌الله» می‌فرماید:
این کشور صاحب‌الزمان است و باید کشوری باشد که تا ظهور موعود به استقلال خودش ادامه بدهد و قدرت خودش را در خدمت آن بزرگوار قرار بدهد. [1]
گفتنی است که شبیه این تعبیر نیز در جریان تشرف مرحوم آیت‌الله العظمی نائینی از وجود شریف امام زمان «عجل‌الله‌تعالي‌فرجه‌الشريف» نقل شده است که ایشان دربارۀ حفظ ایران در جنگ جهانی اول فرموده‌اند:
این‌جا شیعه‌خانۀ ماست! می‌شکند، خم می‌شود، خطر هست، ولی ما نمی‌گذاریم سقوط کند، ما نگهش می‌داریم. [2]
بنابراین اگر گفته می‌شود که ایران کشور امام زمان «عجل‌الله‌تعالي‌فرجه‌الشريف» است، مقصود این است که ایشان نسبت به این مرز و بوم عنایت خاصی دارد و مردم آن نیز بیش از دیگران به آن حضرت اعتقاد و محبت دارند و در مسیر تحقق اهداف و آرمان‌های او بیش‌تر می‌کوشند.
دربارۀ این تعبیر که: «مهدی «عجل‌الله‌تعالي‌فرجه‌الشريف» از مادری غربی و پدری شرقی است، پس شرق و غرب عالم متعلق به مهدی «عجل‌الله‌تعالي‌فرجه‌الشريف» است»، باید گفت: دین اسلام که توسط پیامبر «صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم» آورده شد، برای تمام جهانیان تا ابد است. پیامبر «صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم» هم پیامبر شرق و هم غرب عالم بود، با این‌که پدر و مادری شرقی داشت. امام علی «عليه‌السلام» هم که از پدر و مادر شرقی به دنیا آمده بود، بر شرق و غرب عالم امامت می‌کرد و همچنین دیگر ائمه «عليهم‌السلام». پس دلیل تعلق امام مهدی «عجل‌الله‌تعالي‌فرجه‌الشريف» به شرق و غرب عالم، تولد ایشان از مادر غربی و پدری شرقی نیست.

1. صحیفۀ نور، ج14، ص195. در این رابطه در فصل‌نامۀ انتظار، ش1، ص20، سخنان امام گردآوری شده است.
2. عنایات حضرت مهدی به علما و طلاب، ص315. نمونه‌های مشابه دیگری نیز در کتاب میر مهر، ص25 نقل شده است که عنایات امام عصر به ایران را ثابت می‌کند.