۲۵۰۰ نفر از زائرین اربعین حسینی در موکب مع امام منصور میهمان مسجد مقدس جمکران شدند و در بین آنان حلیم توزیع شد.