به گزارش مركز خبر روابط عمومي مسجد مقدس جمكران، عليرضا شريف در كميسيون مطالعات قرآني و معرفتي منجي موعود كه بعداز ظهر امروز در مسجد مقدس جمكران باعنوان مفهوم‏شناسي واژه قرآني ارتقاب در مطالعات مهدويت برگزار شد گفت: قرآن صرفاً يک متن ادبي نيست، بلکه کتابي جامع است که يک جنبه آن، هدايت به برنامه‏هاي الهي است.

وي با اشاره به اينكه  در ترجمه و تفسير قرآن، واژه ارتقاب، هم‏معنا با انتظار در نظر گرفته شده و ظرافتهاي معنايي آن ناديده انگاشته شده است افزود: از کنار بسياري از موضوعات مرتبط با آخرالزمان ذيل آيات ارتقاب عبور شده درحاليکه توجه به آن مي‏توانست از معماهاي روايات و اسرار پوشيده آخرالزمان پرده‏برداري کرده و رفتار مناسب آن دوران را معرفي کند.

اين محقق و پژوهشگر تصريح كرد: در اين تحقيق سعي شده تا با روش تفسير تصويري، با اتکا به خود قرآن و سياق آيات ماجراي ناقه صالح (علیه السلام) در سوره قمر به مفهوم شناسي اين واژه پرداخته شود، تا شناخت دقيق «ارتقاب» راهگشاي آينده‏پژوهان و محققان حوزه مهدويت باشد، و معارفي کاربردي‏تر، در راستاي برنامه‏هاي الهي قرآن، به دست ‏دهد.

شريف بااشاره به اينكه احاديث مهدوي، يکي از ثمرات ارتقاب معصومين(علیهم السلام) است اظهار كرد: ارتقاب در قبال موضوعات آخرالزماني قرآن، در اين زمانه نيز ميسر و بلکه وظيفه است و جايگاه ارتقاب قبل از چشم انتظاري و صبر است.

انتهای پیام/ش