به گزارش مركز خبر روابط عمومي مسجد مقدس جمكران، محمدحسین طاهری آکردی در كميسيون مطالعات قرآني و معرفتي منجي موعود كه بعدازظهر امروز در مسجد مقدس جمكران برگزار شد به تبیین موضوع آموزه موعود  در اندیشه صهیونیسم پرداخت و اظهار کرد: تفکر صهیونیسم که از سال 70 میلادی مطرح شد، برگرفته از نام صهیون (تپه ای در اورشلیم و منسوب به حکومت داود و سلیمان) و تفکری است که معتقد است در آخرالزمان، دولت ماشیحانی یهودی در تپه صهیون شکل می گیرد. مشهورترین تقسیم صهیونیسم، تقسیم به «صهیونیسم فرهنگی»  و «صهیونیسم سیاسی»  است.

وي در تشريح صهيونيسم فرهنگي بيان كرد: صهیونیسم فرهنگی (یا دینی)، معتقد است در آخرالزمان شخصی از نسل شاه داوود، دولت یهودی- مسیحایی خود را در تپه صهیون (اورشلیم) تشکیل می دهد. آنان معتقدند قبل از ظهور نباید به سرزمین موعود (فلسطین) رفت. ماشیح پس از ظهور، نخست شهر مقدس اورشلیم و سپس معبد آن را که به سبب گناهان ما خراب شده اند، از نو بنا می‌کند و سپس آوارگان بنی اسرائیل را که به سبب گناهان، در نقاط مختلف جهان پراکنده شده اند، جمع‌ ‌کرده و دولت یهودی را برپایه عدالت بنا می کند.

اين محقق و پژوهشگر ادامه داد: آنان معتقدند استقلال سیاسی نیز در دوران ماشیح اتفاق می افتد. به عقیدة آنان باید با تأسیس مراکز فکری و معنوی، و نیز عمل به تورات و تلمود، روح یهودیت را به تمام جوامع پراکنده قوم یهود تزریق کرد تا وحدت یهودیان حفظ شود.

طاهري مراحل حوادث آخرالزمانی از نظر یهودیان سنتی را تبعید یهودیان، انتظار ماشیح، ظهور ماشیح، بنای مجدد اورشلیم و معبد سلیمان، بازگشت یهودیان در تبعید به فلسطین و تشکیل دولت مستقل یهودی به دست ماشیح ذکر کرد و افزود: صهیونیسم سیاسی، روشی بود که نخستین بار در قرن 19 توسط تئودور هرتزل مطرح شد. هدف اصلی این جنبش که در یهودیت نام «ملی‌گرایان» گرفت، دستیابی به اهداف و آرمان صهیونیستی و تأسیس یک دولت ملّی برای جامعة یهودیان در فلسطین بود. آنان تحت حمایت مسیحیان پروتستان پیوریتن بودند و با حمایت آنان، صهیونیسم سیاسی به نام ملی‌گرایان یهودی به ویژه هرتزل، ثبت شد.

اين محقق و پژوهشگر، عنصر اصلی صهیونیسم مسیحی را یهودیان دانست و اظهار كرد: خواستة اصلی‌ مسیحیان صهیونیست‌ آن بود که از دل یهودیت وبرخلاف تعالیم تورات و تلمود، باید حرکتی برای بازگشت به فلسطین ایجاد شود. بدین سبب با پیروزی¬های ملی‌گرایان یهودی، صهیونیست‌های مسیحی به پشتیبانی جدی از آنان پرداختند.

انتهای پیام/ش