به گزارش مرکز خبر روابط عمومی مسجد مقدس جمکران، حسین بنی حسن در تشریح برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت خادمان مسجد مقدس جمکران، به نحوه تبیین برگزاری دوره حفاظت گفتار پرداخت و اظهار کرد: در راستای اجرای آموزشهای کاربردی و توانمندسازی خادمان مسجد مقدس جمکران دوره آموزشی حفاظت گفتار با استاد مدعو از سازمان حراست برگزار شد.

وی هدف از برگزاری این دوره را آشنایی خادمین با لزوم اصل حفاظت گفتار و افزایش سطح امنیت و کارایی عنوان کرد و ادامه داد: در دوره حفاظت گفتار با موضوعاتی همچون حفاظت در برابر تهدید ناشی از گفتار ناشیانه تعریف شد و به اهمیت سرویس های اطلاعاتی که در بعد جاسوسی، فرهنگی بسیار تلاش میکنند اشاره شده است.

مدیر منابع انسانی مسجد مقدس جمکران با اشاره به اینکه در این دوره شرکت کنندگان با مباحثی همچون افشای اسرار مکالمه و اندرزهای حفاظتی آشنا شدند افزود: در این رابطه استاد مدعو علل نسبی افشای اطلاعات سازمان، کمبود اطلاعات عمومی، عدم توجه و اعتماد به دیگران، عدم رعایت مراتب کاری، عصبانیت، عدم خویشتن داری و ابراز هیجانات را بیان کرد.

بنی حسن تصریح کرد: در این دوره به بررسی شیوه های جاسوسان که از طریق ارتباط مؤثر و منطقی، ارائه اطلاعات غلط جهت دریافت اطلاعات درست، شیوه تشویق و تهدید، عصبانیت مخاطب، دروغ و غیره هستند پرداخته شد.

وی بااشاره به اینکه در پایان دوره به راهکارهای مقابله از طریق ارتباطات محدود و منطقی، هماهنگی بیشتر با مسئولین مربوطه و عدم صحبت های طولانی با ارباب رجوع پرداخته شد اظهار کرد: در این دوره که تعداد ۱۵۰ نفر از خادمان حراست و مدیران مسجد مقدس جمکران حضور داشتند کار عملی برای جهت اثربخشی بیشتر ارائه شد.

انتهای پیام/ش