به گزارش روابط عمومي مسجد مقدس جمكران حسين بني حسن در تشريح نحوه برگزاری دوره گزارش نويسي كه ويژه كاركنان مجموعه اداري، مسئولين دفاتر، كارشناس مسئولين و ديگر كارشناسان برگزار شد گفت: اهيمت اين دوره در اين است كه براي گزارش نويسي و اصول نگارش يك مسئوليت تعريف شده و بايد در برابر عواقب و عوارض بي توجهي و كم اعتنايي به اين مسئله پاسخگو باشيم.

وي ادامه داد: دلايل ديگر اهميت گزارش نويسي تصميم گيري مديران و مسئولين سازمان ها و موسسات و حجم گزارشاتي است كه توسط كارمندان و كارشناسان سطوح مختلف اداري تهيه و به مقامات بالاتر گزارش ميشود.

مدير منابع انساني مسجد مقدس جمكران منابع  با اشاره به معرفی كتاب هاي گزارش نويسي مختلف براي استفاده خارج از كلاس شركت كنندگان در این دوره، افزود: اين كتاب ها شامل گزارش نويسي دكتر ماهويي، آيين نگارش و مكاتبات اداري سيد كاظم اميني، فرهنگ واژه نامه نگاري حسن ذوالفقاري و آيين نگارش اقاي كاظمي هستند.

بني حسن تصريح كرد: در ابتداي اين دوره گزارش نويسي به لحاظ لقوي به معناي به جاي آوردن، رسانيدن، ادا كردن، نهادينه كردن، شرح و تفسير، خبر دادن، سنجيدن و ثبت كردن و از لحاظ اصطلاحي به شرح و تفسير، بيان كردن و تحليل مسائل نام گذاري شد.

وي به دیگر مباحث ارائه شده در این دوره اشاره کرد و گفت: شرح تاريخچه گزارش نويسي، تشريح انواع گزارش ها و نكات نگارشي از دیگر موضوعات ارائه شده در اين دوره بود.

بني حسن بااشاره به اينكه در اين دوره اشاره هم به مكاتبات اداري و نامه نگاري ها شده است، موضوع ديگر ارائه شده در اين دوره ها را مكاتبات كتبي و شفاهي بيان كرد و گفت: تشريح معايب و مزايا و نحوه ارائه گزارشات كتبي و شفاهي به صورت كامل در اين دوره برگزار شد.

مدير منابع انساني مسجد مقدس جمكران از ارائه مدرک گزارش نويسي به كارآموزان در پايان دوره خبر داد و بيان كرد: هدف از اينكار اين است كه علاوه بر طرح مباحث تئوري، كارآموزان به صورت عملي نيز كار گزارش نويسي را انجام و داخل كلاس ارائه دهند تا مهارت لازم را در اين زمينه كسب كنند.

انتهای پیام/ش