به گزارش مرکز خبر روابط عمومي مسجد مقدس جمكران حجت الاسلام پورجواد در ادامه سلسله جلسات سبك زندگي اسلامی به تشريح راه هاي رسيدن به آرامش در محيط خانواده پرداخت و اظهار کرد: اگر ما در اين جامعه كوچك كه نامش خانواده است خوب باشيم و خوب رفتار كنيم و گسترش خوبي دهيم، در واقع ميتوانيم در جامعه هم مفيد فايده باشيم و از طرفي هم ميتوانيم يك نسل خوب و موفقي را تربيت كنيم.

وي خانواده را مانند يك زمين كشاورزي تعبير كرد و افزود: زمين كشاورزي را شخم ميزنند و بعد چند مدت كه آن زمين آماده شد بذرها را می کارند و مدتي به آن دانه ها رسيدگي كرده و چندمدت هم آفت زدايي ميكنند تا اين زمين، زمين خوبي باشد و بتواند محصول خوبي را داشته باشند.

پور جواد ادامه داد: درون محيط زندگي هم به این شکل است كه يكسري عوامل و آفات وجود دارد كه ما بايد حواسمان باشداگر اين آفت به زمين بيافتد زمين را نابود ميكند.

محقق و پژوهشگر حوزوي با اشاره به اينكه خانواده بستر رشد و كمال و مبدا پيدايش است تصريح كرد: رشد انسان درون خانواده حاصل ميشود و در خانواده ای موفق می توان فرزندانی مهدوی با منش اسلامی تربیت کرد.

پورجواد در تبيين عوامل برهم زننده آرامش درون محيط خانواده عواملي را از باب پيشگيري و درمان بيان كرد و گفت: اولين عاملي كه باعث فروپاشي خانواده ميشود عدم همفكري زن و شوهر است چراكه اگر زن و شوهر همفكر نباشند اذيت شده و نميتوانند هم كف يكديگر باشند و اين عدم همفكري منجر به اين ميشود که آرام ارام حتي از صحبت كردن با يكديگر هم لذت نبرند.

وي در بيان دليل عدم همفكري زن وشوهر اظهار داشت: اين موضوع به انتخاب آنها بستگي دارد لذا بايد در انتخاب خود بحث همتايي را رعايت كنند تا بتوانند همفكر هم باشند البته همتايي از جهات مختلفي اعم از همتايي مذهبي علمي خانوادگي و اعتقادي است و زماني كه زن و شوهر همفكر باشند همراه هم شده و با يكديگر در زمان مشكلات گفتگوي سازنده انجام ميدهند.

انتهای پیام/ش