در بازدید رئیس بنیاد پژوهش ونشر و نیز مدیر تبلیغ و ارتباطات بین الملل معاونت فرهنگی مسجد جمکران از جامعه المرتضی و دیدار با حجج اسلام زادهوش و داوودی که دو ساعت به طول انجامید  دو طرف با بیان ماموریت ها و عرصه های کاری، فهرستی از موضوعات مشترک تهیه و مقرر شد به طور عینی همکاری ها آغاز شود. همکاری در برگزاری همایش بین المللی لقاء الحسین (اربعین)همکاری در تهیه برنامه های تلویزیونی مهدوی به زبان های مختلف، همکاری در تولید و تیع کاب مهدویت به همه زبان هایی که  بیش از یک میلیون مخاطب دارد از جمله این توافقات است.