خداوند متعال در قرآن کریم بر موضوع وحدت و اتحاد گروه‌ها و فرقه‌هاى مختلف امت اسلامى تأکید فراوان کرده و مى‌فرماید:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهٌ؛۱ «به راستى مومنان برادران یکدیگرند».

و نیز مى‌فرماید:

وَ لاٰ تَنٰازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِیحُکُمْ؛۲ «و هرگز راه اختلاف و تنازع که موجب تفرقه در اسلام است نپویید که در اثر تفرقه ترسو و ضعیف شده، قدرت شما نابود خواهد شد».

و نیز مى‌فرماید:

وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِیعاً وَ لاٰ تَفَرَّقُوا؛۳ «همگى به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید».

در میان جوامع اسلامى بعضى اعتقادات وجود دارد که مى‌تواند محور خوبى براى وحدت در بین جامعه باشد یکى از آنها مودت و دوستى اهل بیت علیه السلام و دیگرى اعتقاد به مهدى منتظر است. اعتقاد به منجى را مى‌توان زمینه و بستر مناسبى براى گفت گو و


۱) حجرات (۴۹) آیه ۱۰٫
۲) انفال (۸)، آیه ۴۶٫
۳) آل عمران (۳)، آیه ۱۰۳٫

۲۰۰تقریب بین ادیان دانست؛ زیرا ادیان و مکاتب و ملت‌ها هر یک به نوعى معتقد به ظهور منجى براى عالم بشریت در آخر الزمان‌اند؛ هر چند در کیفیت و چگونگى آن با یکدیگر اختلاف دارند. ما در این مقاله یکى از محورهاى وحدت بین امت اسلامى، یعنى بحث از مهدویت بین مسلمانان و موارد اتفاق را بررسى مى‌کنیم امیدواریم که این بحث وسیله‌اى براى تألیف قلوب مسلمانان باشد.


منبع: پایگاه اطلاع رسانی حوزه