به گزارش مرکز خبر مسجد مقدس جمکران، نشست مشترک مدیران مدیریت خدمات معارفی مسجد مقدس جمکران و مدیران و مسئولین واحدهای مرکز تخصصی مهدویت با محوریت هم‌افزایی، تعامل و همکاری‌های مشترک در راستای تبلیغ و ترویج فرهنگ و اندیشه مهدوی برگزار شد.

در این نشست با تأکید برافزایش بیش‌ازپیش همکاری‌های دوجانبه، ظرفیت‌ها، امکانات و فعالیت‌های هر دو مجموعه موردبررسی کارشناسی قرار گرفت و فعالیت‌های گذشته نیز باهدف رفع نواقص و تقویت توانمندی‌ها آسیب‌شناسی شد.

تهیه و تدوین و اجرای طرح جامع کودک و نوجوان مهدوی با عنوان طرح شهید عزیز اللهی، تهیه، تدوین و اجرای طرح جوان منتظر انقلابی با عنوان طرح شهید حججی، تهیه، تدوین و اجرای طرح جامع خانواده منتظر با عنوان مکتب شهید سلیمانی، تدوین طرح و تهیه محتوی نمایشگاه معارف مهدوی با عنوان مهدی الامم و برگزاری کرسی‌های امام شناسی و مهدی شناسی ازجمله مصوبات این نشست بود.

همچنین مقرر شد اساتید، کارشناسان و مبلغین مهدوی موردنیاز برای فعالیت‌های مسجد مقدس جمکران توسط مرکز تخصصی مهدویت تأمین شوند.

انتهای پیام/