به گزارش مرکز خبر مسجد مقدس جمکران، ستاد امر به معروف و نهی از منکر این مکان مقدس با هدف دانش افزایی منادیان معروف اقدام به برگزاری شش جلسه آموزشی با محوریت اخلاق و قانون مداری کرده است.

در این دوره از آموزش ها یکصد نفر از نیروهای امر به معروف مسجد مقدس جمکران شرکت کردند و در نهایت آزمون پایانی نیز از شرکت کنندگان اخذ شد.