به گزارش مرکز خبر مسجد مقدس جمکران،  در این بازدید که با حضور ریچارد برنان مسئول فوریتهای سلامت سازمان جهانی بهداشت و کارشناسان آن سازمان همراه دکتر مرتضویان نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت در مدیریت امور اجرایی بیماری کرونا و دکتر ابرازه قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی قم انجام شد، ابراهیم صدوقی، معاون خدمات زائرین مسجد مقدس جمکران اهم اقدامات انجام شده در این مکان مقدس در راستای پیشگیری از ویروس کرونا و انجام مصوبات استانی و داخلی را تشریح کرد.

https://media.hawzahnews.com/d/2020/03/09/4/935763.jpg