به گزارش مرکز خبر مسجد مقدس جمکران، ابراهیم صدوقی با اشاره به جایگاه رفیع شهر مقدس قم در نشر بین‌المللی معارف قرآن و تعالیم اهل‌بیت (علیهم‌السلام) و مأموریت اعتاب مقدس مثل مسجد مقدس جمکران در معرفت افزایی، ایجاد انس و تبیین وظایف منتظران در عصر غیبت اظهار کرد: در ارتباط با موارد پیرامونی مسجد مقدس جمکران نیز متناظر با چشم‌انداز فرهنگی، اجتماعی و خدماتی مطالعات گسترده‌ای توسط گروه مشاوران این مکان مقدس که از اساتید برجسته کشوری در موضوع شهرسازی هستند انجام‌شده است.

وی با تأکید بر اینکه اطراف مسجد مقدس جمکران با شعاع مشخص باید زمینه حیات باشد و نه ممات گفت: با عنایت به دلایل کارشناسی شده، تصمیم برخی مسئولان شهر قم مبنی بر احداث قبرستان در اطراف این مسجد مقدس خلاف آئین نامه مقررات بهداشتی آرامستان ها و ضوابط شهرسازی بوده و حداقل فاصله ۱۰ کیلومتری برای قبرستان مورد نظر تا محدوده شهری جمکران رعایت نشده است و لذا احداث آرامستان مذکور به صلاح شهر مقدس قم و این مکان مقدس نبوده و مخالف آن هستیم.

معاون خدمات زائرین مسجد مقدس جمکران با تأکید بر اینکه طرح‌هایی از این نوع، قبل از رسانه‌ای شدن باید در جلسات تخصصی استان با حضور نمایندگان مسجد مقدس جمکران موردبررسی قرار گیرد، ابراز کرد: احداث آرامستان شرایط خاصی دارد که قاعدتاً باید در زمین‌های غیرقابل بهره‌برداری در سایر امور و معمولاً در حاشیه شهرها و مسیری که امکان توسعه نباشد، قرار گیرد؛ ولی متأسفانه برخی از مسئولان بدون در نظر گرفتن همه جوانب، از احداث این آرامستان در ضلع جنوبی مسجد مقدس جمکران خبر دادند.

صدوقی ادامه داد: احداث این آرامستان قطعاً از طرح‌های مزاحم توسعه‌ای شهر مقدس قم است و با اهداف و برنامه‌های این مکان مقدس سنخیت ندارد و لازم است هرگونه اقدام عمرانی در پیرامون مسجد مقدس جمکران با در نظر گرفتن ملاحظات فنی، فرهنگی و قانونی این مکان مقدس صورت گیرد.