به گزارش مرکز خبر مسجد مقدس جمکران، حجت الاسلام والمسلمین محمد باقر حیدری کاشانی در مراسم قرائت دعای ندبه این هفته مسجد مقدس جمکران با اشاره به اینکه آیات دوم و سوم سوره طلاق، آیات کفایت بخش قرآن نامیده شده اند، اظهار کرد: این آیات می توانند دنیا و آخرت ما را کفایت کنند، تمسک و عمل به این آیات در تمام ابعاد فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و اجتماعی ما را به نهایت درجه کفایتگری از طرف خدای رحمان رسانده و باب رحمت در زندگی دنیوی و اخروی را به روی ما باز میکنند.

وی ادامه داد: پیام این آیات تقوا و توکل است که خداوند بر آن بسیار تاکید کرده است. ۲۴۰ آیه در قران تاکید بر تقوی و ۶۰ آیه تاکید بر توکل دارند و انسانی که می خواهد در دنیا و آخرت سعادتمند شود باید این دو اصل را سرلوحه زندگی خود قرار دهد.

استاد حوزه علمیه با تاکید بر اینکه اگر جایی از زندگی ما به مشکل برخورد باید ببینیم در کجا بی تقوایی کردیم، گفت: انسان متقی مطلقا در عرصه زندگی و بندگی بن بستی ندارد، خانواده و جامعه متقی گرفتار سردرگمی، گرفتاری و گره های کور نمی شود و اگر کارش به مو برسد با اراده خداوند پاره نمی شود.

حیدری کاشانی با اشاره به اینکه اگر در عرصه های فردی و اجتماعی اهل تقوا و توکل باشیم، روزی های پربرکت الهی فراتر از گمان و فراتراز اندیشه ها نازل خواهد شد، ابراز کرد: اگر جامعه ای تقوا و توکل را سرلوحه زندگی خود قرار دهد خداوند نیز در تمام ثروت و منابع طبیعی، در استعدادهای افراد، در به فعلیت رساندن توانایی های جوانان، دولتمردان، مدیران، در صنعت و تجارت و در فرهنگ و سیاست آن جامعه برکت می دهد و این برکت عنصری است که انسان از آن غافل می شود.

وی در پایان شعار «علی برکت الله» را شعار زیبایی دانست که معادله ای قرآنی دارد، خاطرنشان کرد: این معدله همان رعایت تقوی است و تمام دولتمردان در این دولت باید معتقد به بالاترین درجات تقوا باشند تا این برکت در کارشان جاری شود و باید توجه داشته باشند به هر میزانی که در عرصه های سیاسی و اقتصادی بی تقوایی کنند به همان اندازه برکت بر جامعه نازل نخواهد شد.

انتهای پیام/