مجری طرح جامع مسجد مقدس جمکران گفت: طرح جامع مسجد مقدس جمکران در زمینی به مساحت ۹ میلیون مترمربع احداث می‌شود که تنها توسعه و ساختمان سازی مسجد نیازمند ۱۷۰ میلیارد تومان اعتبار است.

عبدالحسین سیف الهی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با بیان اینکه ساختمان سازی مسجد مقدس جمکران نیازمند ۱۷۰ میلیارد تومان اعتبار است گفت: تاکنون ۵۰ میلیارد تومان از این اعتبار توسط کمک‌های مردمی و خیرین بوده پرداخت شده و پیش بینی می‌شود طی ۴ سال آینده با کمکهای بیشتر مردم و خیرین ۱۲۰ میلیارد باقی مانده نیز جمع آوری و طرح ساختمان سازی مسجد به پایان برسد.

طرح مسجد مقدس جمکران تاکنون تنها با کمکهای مردمی پیش رفته است
وی در ادامه با اشاره به کمکهای دولت در طرح جامع مسجد مقدس جمکران بیان داشت: طرح جامع مسجد مقدس جمکران تاکنون تنها با کمکهای مردمی پیش رفته است و دولت کمکی به این طرح نکرده است و بیشتر اقدامات دولت در حوزه خدماتی و حاشیه‌ای مسجد از قبیل ساخت ایستگاه اتوبوس، ایجاد فضای سبز و جاده برای دسترسی بهتر به مسجد بوده است.
سیف الهی در ادامه به تشریح مراحل ساخت طرح جامع مسجد مقدس جمکران پرداخت و عنوان کرد: تملک زمین برای رینگ اول این طرح به متراژ ۲ میلیون و ۸۰۰ هزارمترمربع که از سال ۱۳۸۰ آغاز شده بود به پایان رسیده است.

طرح جامع مسجد مقدس جمکران در ۹ میلیون متربع زمین احداث می‌شود
وی با بیان اینکه رینگ دوم این طرح نیز در زمینی به مساحت ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار مربع ساخته می‌شود بیان کرد: در مجموع طرح جامع مسجد مقدس جمکران در ۹ میلیون مترمربع زمین احداث می‌شود.

مجری طرح جامع مسجد مقدس جمکران ادامه داد: رینگ اول این طرح مربوط به ساختمان مسجد و اطراف آن است و رینگ دوم نیز برای احداث فضای آموزشی و فرهنگی و فضای سبز اطراف مسجد خواهد بود.

وی با بیان اینکه طرح تفصیلی مسجد مقدس جمکران در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسیده است گفت: زیربنای در نظر گرفته شده برای مسجد ۳۰۰ هزار مترمربع است که که از این متراژ ساخت ۱۲۰ هزار متربع آن آغاز و یا در مرحله اجرا است.

ساخت مسجد مقام و ۴ شبستان آن به پایان رسیده است
سیف الهی در ادامه با ساخت ۴ شبستان و مسجد مقام اشاره داشت و گفت: کار ساخت مسجد مقام و ۴ شبستان آن که به نام‌های ۴ نواب اربعه امام زمان (ع) نامگذاری می‌شوند به پایان رسیده است که با احداث این ۴ شبستان همراه با زیر زمین آن ۲۴ هزار متربع به فضای ساختمانی مسجد مقدس جمکران افزوده شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این ۴ شبستان، ۷ شبستان دیگر نیز برای استفاده در ایام سوگواری، اعیاد و برگزاری مراسم‌های مختلف درحال ساخت است که ۲ شبستان هر کدام با متراژ ۱۰ هزار مترمربع و ۵ شبستان نیز هر کدام در متراژ ۷ و ۸ هزار مترمربع خواهد بود.

ساخت ۱۴ مناره در طرح جامع مسجد مقدس جمکران پیش بینی شده است
مجری طرح جامع مسجد مقدس جمکران با بیان اینکه ساخت ۵ گنبد و ۱۴ مناره در طرح جامع مسجد مقدس جمکران پیش بینی شده است گفت: ساخت ۵ گنبد و ۸ مناره به پایان رسیده است.

وی ادامه داد: با اتمام ساخت رینگ اول طرح جامع مسجد مقدس جمکران بیش از یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر به طور همزمان می‌توانند در مسجد حضور یافته و به عبادت بپردازند.
به گزارش مرکز خبر مسجد مقدس جمکران، مهندس سیف اللهی مجری طرح توسعه مسجد مقدس جمکران، گفت:طرح توسعه مسجد مقدس جمکران در فازها و بخش های مختلف در حال پیگیری است.
 
وی با بیان اینکه ساختمان سازی مسجد مقدس جمکران نیازمند ۱۷۰ میلیارد تومان اعتبار است گفت: تاکنون ۵۰ میلیارد تومان از این اعتبار توسط کمک‌های مردمی و خیرین بوده پرداخت شده و پیش بینی می‌شود طی ۴ سال آینده با کمکهای بیشتر مردم و خیرین ۱۲۰ میلیارد باقی مانده نیز جمع آوری و طرح ساختمان سازی مسجد به پایان برسد.

وی در ادامه با اشاره به کمکهای دولت در طرح جامع مسجد مقدس جمکران بیان داشت: طرح جامع مسجد مقدس جمکران تاکنون تنها با کمکهای مردمی پیش رفته است و دولت کمکی به این طرح نکرده است و بیشتر اقدامات دولت در حوزه خدماتی و حاشیه‌ای مسجد از قبیل ساخت ایستگاه اتوبوس، ایجاد فضای سبز و جاده برای دسترسی بهتر به مسجد بوده است.

سیف الهی خاطرنشان کرد: مراحل ساخت طرح جامع مسجد مقدس جمکران پرداخت و عنوان کرد: تملک زمین برای رینگ اول این طرح به متراژ ۲ میلیون و ۸۰۰ هزارمترمربع که از سال ۱۳۸۰ آغاز شده بود به پایان رسیده است.

وی گفت: با بیان اینکه رینگ دوم این طرح نیز در زمینی به مساحت ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار مربع ساخته می‌شود بیان کرد: در مجموع طرح جامع مسجد مقدس جمکران در ۹ میلیون مترمربع زمین احداث می‌شود.

مجری طرح جامع مسجد مقدس جمکران ادامه داد: رینگ اول این طرح مربوط به ساختمان مسجد و اطراف آن است و رینگ دوم نیز برای احداث فضای آموزشی و فرهنگی و فضای سبز اطراف مسجد خواهد بود.

وی با بیان اینکه طرح تفصیلی مسجد مقدس جمکران در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسیده است گفت: زیربنای در نظر گرفته شده برای مسجد ۳۰۰ هزار مترمربع است که که از این متراژ ساخت ۱۲۰ هزار متربع آن آغاز و یا در مرحله اجرا است.

سیف الهی اظهارداشت: کار ساخت مسجد مقام و ۴ شبستان آن که به نام‌های ۴ نواب اربعه امام زمان (ع) نامگذاری می‌شوند به پایان رسیده است که با احداث این ۴ شبستان همراه با زیر زمین آن ۲۴ هزار متربع به فضای ساختمانی مسجد مقدس جمکران افزوده شده است.

وی گفت: علاوه بر این ۴ شبستان، ۷ شبستان دیگر نیز برای استفاده در ایام سوگواری، اعیاد و برگزاری مراسم‌های مختلف درحال ساخت است که ۲ شبستان هر کدام با متراژ ۱۰ هزار مترمربع و ۵ شبستان نیز هر کدام در متراژ ۷ و ۸ هزار مترمربع خواهد بود.

مجری طرح جامع مسجد مقدس جمکران با بیان اینکه ساخت ۵ گنبد و ۱۴ مناره در طرح جامع مسجد مقدس جمکران پیش بینی شده است گفت: ساخت ۵ گنبد و ۸ مناره به پایان رسیده است.

وی ادامه داد: با اتمام ساخت رینگ اول طرح جامع مسجد مقدس جمکران بیش از یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر به طور همزمان می‌توانند در مسجد حضور یافته و به عبادت بپردازند.