تماس با ما - پایگاه اینترنتی مسجد مقدس جمکران، میعاد منتظران | jamkaran.ir

شماره تلفن مسجد مقدس جمکران: ۳۷۲۵۶۰۶۰-۰۲۵

نمابر: ۳۷۲۵۳۴۱۸- ۰۲۵

آدرس پستی : قم ، صندوق پستی ۳۱۳ ، مسجد مقدس جمکران

ایمیل: info@jamkaran.ir

پیامک: ۳۰۰۰۳۳۱۳

روابط عمومی مسجد مقدس جمکران : ۳۷۲۵۳۴۱۷ – ۰۲۵

 

 

نام واحد شماره تلفن  
اشیاء گمشده ۰۲۵۳۷۲۵۵۷۰۹

پارکینگ ۰۲۵۳۷۲۵۵۳۵۵
پمپ بنزین ۰۲۵۳۷۲۵۵۲۴۷
تلفن گویا ۰۲۵۳۷۲۵۵۰۰۰
دارالشفاء حضرت مهدی ۰۲۵۳۷۲۵۳۶۰۴
دفتر تولیت ۰۲۵۳۷۲۵۵۷۵۷
دفتر دورشهر ۰۲۵۳۷۷۳۲۲۱۲
روابط عمومی ۰۲۵۳۷۲۵۳۴۱۷
سفره خانه ۰۲۵۳۷۲۵۴۴۴۷
فروشگاه فرهنگی درب ۱ ۰۲۵۳۷۲۵۷۰۱۱
کشتارگاه ۰۲۵۳۷۲۵۴۷۰۰
مجتمع اقامتی ۰۲۵۳۷۲۵۴۴۵۰
مرکز تلفن ۰۲۵۳۷۲۵۶۰۶۰
موقوفات ۰۲۵۳۷۲۵۵۸۰۴
نانوایی ۰۲۵۳۷۲۵۴۴۴۵
نذور و هدایا ۰۲۵۳۱۳۲۰
CNG ۰۲۵۳۷۲۵۶۲۰۰

 

 

 

آخرین عناوین