نسخه آزمایشی
» هدایا و نذور

حساب‌های ذيل جهت دريافت هدايا و نذورات شما منظور گرديده که قابل پرداخت در سراسر كشور است:

 

حساب سيبا بانك ملی: ٠۱۱۱۱۱۱۳۱۳۰۰۲ (کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۶۴۶۲۲۲)

حساب جام بانك ملت: ۱۵۵۵۵۳۱۳/۵۵ (کارت ۶١٠۴٣٣٧٧٧٠٠۴٨٩۴٨)

حساب جام جهت ذبح گوسفند: ١٩٠٠٠٣١٣١٨ (کارت ۶١٠۴٣٣٧٧٧٠٠٧۵٧٣۵)

 

حساب ارزی بانک سپه

یورو: ۱۸۸۰۳۳۷

دلار: ۱۸۸۸۰۳۳۶

 

پرداخت از طریق موبایل

پرداخت نذورات عمومی: #۳۱۳*۷۴۱*

 

برای دریافت شماره حساب‌های مسجد عدد ١ را به شماره پیامک ٣۰۰۰٣٣١٣ ارسال نمایید.

برای اطلاع شفاهی از شماره حساب‌های مسجد با شماره تلفن ٣۷۲۵۵۰۰۰ ۰۲۵ تماس حاصل فرمایید.

 

nozorat

 

 

 

استفتاء از مراجع معظم تقلید در مورد مصرف وجوهات شرعیه برای امور ضروری مسجد مقدس جمکران:

 

 

estefta1b estefta2b estefta3b estefta4b

آخرین عناوین