بسته عیدانه نیمه شعبان

80,000 ریال

هر بسته شامل متبرکاتی از اعتاب مقدسه مثل:شکلات و آجیل، تسبیح، نمک، اقلام فرهنگی و…

عدد

هر بسته شامل متبرکاتی از اعتاب مقدسه مثل:شکلات و آجیل، تسبیح، نمک، اقلام فرهنگی و…