به گزارش مرکز خبر روابط عمومي مسجد مقدس جمكران، حجت الاسلام پورجواد در دوره آموزش سبك زندگي اسلامی در مسجد مقدس جمکران محيط منزل را يكي از مهم ترين فضاها برای آرامش انسان ها عنوان کرد و گفت: محيط منزل بايد آميخته با محبت باشد تا كانون خانواده گرم و لذتبخش شود.
وي در تبيین آسيب هاي وارد شده توسط مردان به محيط خانواده گفت: يكي از اين آسيب ها بخل است، به اين معنا كه شخص با وجود توان مالي خساست دارد و براي رفاه خانواده اش قدمي بر نميدارد.
این محقق و پژوهشگر حوزوي با اشاره به روايتي مبني بر اينكه منفورترين بندگان نزد خداوند كسي است كه به خانواده اش بخل بورزد ادامه داد: مومن ادب شده خداوند است و زماني كه خداي متعال به وي نعمتي مي دهد شكر ميكند و زماني كه در فشار مالي قرار ميگيرد هيچ گاه به دنبال حرام نميرود.
پورجواد اظهار كرد: افراد خسيس با خساست خود باعث ميشوند افراد ديگر به آنها محبت نكرده و با آنها معاشرت نكنند و از طرفي افرادي كه بخل دارند به خداوند سوء ظن دارند چراكه خداوند نعمتي را كه بخشيده شود افزون ميكند.
وي عدم مديريت صحيح مرد در محيط خانواده را آسیب دیگر دانست و تصريح كرد: خداوند متعال مديريت خانه و زندگي را به مرد داده و زماني كه مرد برنامه ريزي اشتباه داشته باشد در زندگي با شكست مواجه ميشود.
محقق و پژوهشگر حوزوي علت ويراني  کانون خانواده ها را سوء تدبير عنوان کرد و گفت: كسي كه تدبيرش بد باشد نابودي اش شتاب ميگيرد؛ چراكه زندگي جاده اي پر پيچ و خم است و زماني اين مسير براي فرد آسان ميشود كه برنامه ريزي درستي داشته باشد.
پورجواد تنوع طلبي را از ديگر آسيب ها از سوي مردان به خانواده دانست و افزود: متاسفانه بعضي افراد تنوع طلبي و يا هوس راني خود را به اسم دين تمام ميكنند اما بايد بدانند كه خداوند از افراد پر ازدواج و پرطلاق نفرت دارد. لذا پيامبر خدا هم در روايتي مردان و زنان بوالهوس را دشمن خداوند ميداند.
وي غيرت نابجا را دیگر عامل سردی کانون خانواده توصیف کرد بیان کرد: غيرتي كه خداوند دوست دارد غيرتي است كه مانع از حرام و گناه ميشود و غيرتي كه خداوند نميپسندد غيرت از روي بددلي و شكاكي است چراكه باتوجه به روايت، غيرت بي جا زن سالم را نادرست ميكند.
انتهای پیام/ش